NYHETER

Huvudtalare: Thomas Hillman

NU2024 presenterar stolt huvudtalaren Thomas Hillman! Thomas har skickat en videohälsning till alla deltagare i konferensen där han kort presenterar innehållet i sitt intresseväckande tal.

Thomas Hillman är professor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hans intressen rör främst förhållandet mellan digitalisering och vetande. Thomas forskning syftar till att förstå förändringar i hur vi lär oss när teknologier förvandlar hur vi producerar, får tillgång till och arbetar med kunskap. Hans aktuella forskning undersöker kunskapsprocesser i digitala plattformar som används av miljontals människor. Lärande i dessa plattformar präglas av teknikens utformning och den praxis som utvecklas när tekniken används. Thomas undersöker plattformar i många olika sammanhang allt från de sociala medier som används av människor som vill diskutera ett ämne till de plattformar som används i skolor för att organisera lärares och elevers arbete.

Mer information om Thomas hittar du här: Thomas Hillman | Göteborgs universitet (gu.se).