NYHETER

Huvudtalare

NU2024 inleds med huvudtalaren Katrice Horsley på plats i Aula Nordica.

KATRICE HORSLEY

Katrice Horsley

Katrice Horsley is a respected International Narrative Consultant, Storyteller, and Narrative Strategist with over 40 years of experience. She has been working worldwide, spanning from Singapore to the Netherlands, Norway, Ghana and Peru.

Passionate about the transformative power of storytelling, Katrice advocates for its role in development and change. Her diverse clientele has included business leaders, community activists, and those within the criminal justice system. Katrice has provided training for organizations like UNICEF, DFID, UNHCR, Nordea Bank, and SKR. Her expertise helps others harness the power of narrative to engage, inspire curiosity, and drive change. She is dedicatede to promoting the importance of the role of narrative in shaping our world, our beliefs and our values.

Learn more about Katrice's work at Narrative4Change How to use narrative to effect positive change.

 

THOMAS HILLMAN

Thomas HillmanUnder konferensen medverkar också Thomas Hillman, professor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hans intressen rör främst förhållandet mellan digitalisering och vetande. Thomas forskning syftar till att förstå förändringar i hur vi lär oss när teknologier förvandlar hur vi producerar, får tillgång till och arbetar med kunskap. Hans aktuella forskning undersöker kunskapsprocesser i digitala plattformar som används av miljontals människor. Lärande i dessa plattformar präglas av teknikens utformning och den praxis som utvecklas när tekniken används. Thomas undersöker plattformar i många olika sammanhang allt från de sociala medier som används av människor som vill diskutera ett ämne till de plattformar som används i skolor för att organisera lärares och elevers arbete. 

Mer information om Thomas hittar du här: Thomas Hillman | Göteborgs universitet (gu.se)